Skip to content

Poziv na 22. sajam zdravlja u Vinkovcima

Poziv na 22. sajam zdravlja u Vinkovcima published on

Poziv na 22. sajam zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem koji se održava u Vinkovcima od 20. do 22. travnja 2018. godine. Sajam organiziraju, već tradicionalno: 
Grad Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija i Hrvatska mreža zdravih gradova, pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva.

Središnja tema 22. sajma zdravlja jeste:
Zdravlje, komunikacije, mediji i intersektorska suradnja /
Karika koja nam nedostaje – Medijska strategije i komunikacija za zdravlje

Sajam ima izložbeno/prodajni karakter putem štandova i edukativno-stručni putem predavanja, radionica, natjecanja i sličnih prikladnih modela rada.
Dostave sažetaka kao i prijave za zakup štandova moguće su putem poveznice
zdravi-grad.vinkovci.hr/22_sajam/pocetna.html

Sve o 22. Sajmu zdravlja, kao i dnevne dopune, pratite na
www.zdravi-grad.vinkovci.hrwww.vinkovci.hr,

Primary Sidebar