Skip to content

Održan prvi partnerski sastanak na projektu “Seniori Vukovara II”

Održan prvi partnerski sastanak na projektu “Seniori Vukovara II” published on

Dana 1. lipnja 2018. godine Udruga žena Vukovar započela je sa provedbom projekta „Seniori Vukovara II“ financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a prva aktivnost projekta na kojoj je sudjelovao partner, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, bio je sastanak radnog tima održan 7. lipnja 2018. godine u prostorijama Udruge žena Vukovar.

Sastanku su nazočile: Melita Bošnjak (Udruga za podršku žrtvama i svjedocima) i Dejana Crvenković (Udruga žena Vukovar). Partner je obaviješten o početku projekta kao i o svim aktivnostima te su dogovoreni okvirni termini održavanja Predavanja o nasilju nad starijim osobama na kojima će partner informirati korisnike projekta, starije osobe, o vrstama, oblicima, prepoznavanju, te kome se obratiti u slučaju bilo koje vrste nasilja, što je za njih veoma važno jer smo prepoznali da nisu dovoljno educirani o ovoj značajnoj temi.

Primary Sidebar