U utorak 18. prosinca 2018. godine s početkom u 14.00 sati u Udruzi žena Vukovar partner na projektu, odnosno djelatnica Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Melita Bošnjak, održala je treće predavanje o nasilju nad starijim osobama.

Predavanje je bilo vezano za Protokole o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, anticipirane naredbe, a na kraju su sudionici predavanja bili upoznati sa razlikom primarne i sekundarne pravne pomoći sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Predavanje je održano u sklopu projekta „Seniori Vukovara II“ financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Osobe treće životne dobi su vrlo zainteresirane za ovakvu vrstu edukacijske aktivnosti s obzirom da imaju priliku dosta toga naučiti i  bolje se informirati o vrstama, oblicima i prepoznavanju nasilja što je za njih veoma važno. Nakon završenog predavanja djelatnica Udruge za podršku žrtvama i svjedocima je korisnicima postavila nekoliko pitanja na koja su uspješno odgovorili te su na taj način ponovili i utvrdili ono što su odslušali na prijašnjim predavanjima. Tijekom provedbe projekta partner će održati još jedno predavanje o nasilju koje je planirano u siječnju.

 

Partneri

hzz appicon1024x1024  czss  EDVU logo   Udruga za podršku žrtvama i svjedocima   dom za starije i nemocne ososbe vukovar logo

Donatori

asb logo c&a fondacija logo gfw logoslagalica logo grad vukovar logo  ministarstvo za demografiju logo   vsž logozajednicki put logoeu zastava small           grb zg og