Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za zapošljavanje žena na radno mjesto: Radnica za pomoć u kući na projektu „Zaželi za Vukovar“ kojim se prima u radni odnos na određeno vrijeme do 24 mjeseca 10 žena, objavljuje

P O Z I V na testiranje/intervju prijavljenih kandidatkinja,
I.
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za zapošljavanje žena na radno mjesto: Radnica za pomoć u kući na projektu „Zaželi za Vukovar“ će provesti intervju prijavljenih kandidatkinja po Javnom pozivu, koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja, po rasporedu kako slijedi:

Dana 25.1.2018. godine (petak)

1. Nataša Radonić 9:00             
2. Dubravka Kljajić 9:10            
3. Milomirka Puvača 9:20                   
4. Tatjana Nikšić     9:30         
5. Elizabeta Mizdrak 9:40          
6. Ljubica Todić 9:50                   
7. Ivona Drenovski 10:00          
8. Valentina Narančić 10:10       
9. Ružica Pavić 10:20                   
10. Boja Stanojević  10:30
11. Mirjana Lučić    10:40
12. Biljana Roksandić  10:50 
13. Nataša Cetina  11:00
14. Mirjana Šutić   11:10
15. Dragica Maras  11:20
16. Glorija Alvadžić   11:30
17. Branka Radman 11:40
18. Đurđa Burger   11:50

a razgovor za ostale kandidatkinje dana 28.1.2019. (ponedjeljak) prema sljedećem rasporedu:          

19.   Dušanka Obradović 9:00        
20. Anica Krstinić 9:10                     
21.  Tatjana Popović  9:20                
22. Jugoslava Vuković 9:30              
23. Jasna Sušić 9:40                           
24. Snežana Artić 9:50                      
25. Sofija Mašić 10:00                      
26. Ksenija Paloš 10:10                   
27. Snežana Pastuović 10:20         
28. Lidija Čordaš      10:30
29. Dubravka Mišić    10:40
30. Vesna Jovičić   10:50
31. Ruža Pranjić    11:00
32. Jelena Lukić  11:10
33. Marijana Šibalić  11:20
34. Jela Milošević  11:30
35. Anita Jakab   11:40
36. Mirjana Ždinjak  11:50.

II.
Testiranje kandidatkinja s liste Poziva će se održati u prostorijama Udruge žena Vukovar u Vukovaru-Borovo naselje, Brune Bušića 74, dana 25.1.2019. i 28.1.2019. prema gore navedenoj satnici.

III.
Kandidatkinja koja ne pristupi zakazanom razgovoru po Pozivu smatrat će se da je povukla svoju prijavu na Javni poziv.

IV.
Povjerenstvo će testiranje sa kandidatkinjama provesti putem razgovora o njihovim sposobnostima, interesima i motivaciji za rad u pružanju usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom društvenom položaju u sklopu navedenog projekta i isto ocijeniti bodovno.

V.
Od kandidatkinje koja pristupa testiranju će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobna ili boravišna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola) radi utvrđivanja identiteta. Kandidatkinja koja ne može dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

VI.
Nakon provedenog testiranja putem razgovora Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidatkinja prema ukupnom broju ostvarenih bodova i dostavlja ga odgovornoj osobi poslodavca-provoditelja projekta koja će donijeti odluku o prijemu u radni odnos na određeno. Sve kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete Javnog poziva o izboru će biti obaviještene putem web stranice i oglasne ploče Udruge žena Vukovar a izabrane kandidatkinje će biti obaviještene osobno telefonskim putem.

U Vukovaru, 23.1. 2019.

                                                                                               Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva