Ispis

IMG 1302

Dana 29. studenog 2019. godine u prostorijama Udruge žena Vukovar održano je predavanje o pravima u sustavu socijalne skrbi. Predavanje je održala socijalna radnica Centra za socijalnu skrb Vukovar, gđa. Ana Palinkaš.

Tema predavanja je bila o pravima koje se mogu ostvariti u sustavu socijalne skrbi, koji su uvjeti za ostvarivanje prava, koju dokumentaciju treba pribaviti te informiranje o udomiteljstvu.

Nakon održanog predavanja, sudionici su imali priliku iznijeti probleme s kojima se susreću te pitati socijalnu radnicu za savjet.

Predavanje je održano u okviru programa „Osnaživanjem do bolje integracije kojeg financiraju Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i C&A Fondacija a provodimo ga u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područni ured Vukovar i Centrom za socijalnu skrb Vukovar.