Ispis

U četvrtak, 25. veljače, Udruga žena Vukovar organizirala je edukaciju na temu: "Razrada projektne ideje i logička matrica", koju je vodila gospođa Jasna Petrović, predsjednica SOS net mreže, sa dugogodišnjim iskustvom u izradi i provedbi projekata. Edukacija je održana kao dio aktivnosti vezanih za jačanje kapaciteta udruge, a u okviru provedbe programa "Podrška ženama u nepovoljnom društvenom položaju", čiji je nositelj Udruga žena Vukovar, koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih". Na edukaciji su prisustvovale predstavnice partnera na programu- Centra za socijalnu skrb, volonter Udruge žena Vukovar i djelatnice udruge.