Skip to content

„Podrška ženama u nepovoljnom društvenom položaju“

 

Nositelj programa: Udruga žena Vukovar


Partneri na programu: Centar za socijalnu skrb Vukovar i Hrvatski zavod za zapošljavanje Vukovar


Opći cilj programa: Unaprijediti i poboljšati kvalitetu života te poticati socijalno uključivanje marginaliziranih skupina.
Specifični ciljevi programa su:


1. Povećati integraciju žena žrtava obiteljskog nasilja, i dugotrajno nezaposlenih korisnica socijalne pomoći, stvaranjem funkcionalnog i učinkovitog među-sektorskog pristupa koji će kroz suradnju između javnog i nevladinog sektora pružati psihološku i socijalnu pomoć, kao i osposobljavanje koje će omogućiti povećanje njihove motivacije za sudjelovanje na tržištu rada.


2. Omogućiti socijalizaciju osoba treće dobi u adekvatno opremljenom i organiziranom prostoru, te smanjiti osjećaj izoliranosti, a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz organiziranje i poticanje osoba treće dobi na pružanje međusobne potpore kroz uključivanje u aktivnosti koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi.


3. Izgradnja kapaciteta Udruge žena Vukovar kroz edukacije za povećanje znanja, vještina i sposobnosti zaposlenica za upravljanje projektima i za unapređenje kvalitete socijalnih usluga koje Udruga pruža.


Donator: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Primary Sidebar