Skip to content

Projekti na kojima smo partneri


„E-SCORE (Jačanje društvenih kapaciteta za borbu protiv korupcije) „

Nositelj projekta: Partnerstvo za društveni razvoj

Partneri na programu: Udruga Općina u Republici Hrvatskoj, Hrvatska udruga trenera  i specijalista u javnoj nabavi, Udruga žena Vukovar, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda – Cenzura Plus, Udruga Zora, Projekt Građanskih prava

Opći cilj projekta: Izgradnja društvenih kapaciteta Hrvatske za stalni napredak u području borbe protiv korupcije na svim razinama (lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj) s posebnim naglaskom na civilno društvo, lokalnu samoupravu i stručnjake za javnu nabavu.

Specifični ciljevi projekta su:

Jačanje kapaciteta relevantnih lokalnih organizacija civilnog društva i lokalnih medija za odgovarajuće kontinuirano praćenje, vrednovanje i oblikovanje prioriteta u podučju borbe protiv korupcije (javna nabava, sukob interesa, upravljanje informacijama, klijentelizam, favoriziranje); razvoj novih IT alata dostupnih javnosti za praćenje politika u području borbe protiv korupcije / za integritet; izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije (etički kodeksi i standardi integriteta) ključnih hrvatskih dionika u javnoj nabavi; poboljšanje integriteta, transparentnosti i odgovornosti javne uprave u Hrvatskoj; osmisliti stabilnu međusektorsku akciju na više razina s ciljem nadzora antikorupcijskih žarišta; mobilizirati aktivno građanstvo u praćenju provedbe ključnih antikorupcijskih politika.

Donator: Europska Unija, Vlada RH, Ured za udruge


„Integrity Observer (Nadzor Integriteta)“


Nositelj projekta: Partnerstvo za društveni razvoj

Partneri na programu: Udruga Općina u Republici Hrvatskoj, Udruga žena Vukovar, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda – Cenzura Plus, Projekt Građanskih prava

Opći cilj projekta: poboljšanje transparentnosti pri upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima te u isto vrijeme omogućiti sudjelovanje javnosti i organizacija civilnog društva u osmišljavanju, razvoju i praćenju upravljačkih politika.

Specifični ciljevi projekta su:

a) razvoj tehničke(IT) i socijalne (model kros-sektorske suradnje) infrastrukture za sudjelovanje javnosti u praćenju i izradi javnih politika u ključnim područjima visokog rizika vezanima za integritet

b) povećati transparentnost, otvorenost i odgovornost lokalnih samouprava te poboljšati učinkovitost upravljanja javnim dobrima i prirodnim resursima na razini općina
c) povećati transparentnost pri planiranju i dodjelama koncesija d) razvoj partnerstva između organizacija civilnog društva i općina u povećanju transparentnosti, integriteta i borbe protiv korupcije
e) izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za nadzor, procjenu i utjecaj na politike upravljanja javnim dobrima i prirodnim resursima
f) osigurati transparentnost i otvorenost države pri upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima kroz IT alate prilagođene korisnicima g) uključiti javnost u planiranje i nadzor upravljanja javnim dobrima i prirodnim resursima.

Donator: Europska Unija

Primary Sidebar