Skip to content

Projekti u tijeku

“SENIORI VUKOVARA II”

Opći cilj projekta je uključivanje osoba starije životne dobi u život zajednice kroz izvaninstitucionalnu organizaciju svakodnevnih aktivnosti koje su prilagođenje njihovim potrebama i interesima.

Specifični ciljevi su:

1.Omogućiti socijalizaciju te primjereno zadovoljiti potrebe starijih osoba organiziranjem njihovih dnevnih aktivnosti u adekvatno opremljenom prostoru -smanjiti osjećaj izoliranosti a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz uključivanje u organizirane aktivnosti koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi (usvajanja znanja i vještina, skrbi o zdravlju, kreativni rad te razmjenu informacija i druženje).

2.Poticanje starijih osoba na pružanje međusobne potpore, te mogućnost samoorganizacije za pružanje potpore drugim članovima zajednice.

3.Širenje novih oblika skrbi za starije osobe i povećanje njihove kvalitete.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Partner na projektu: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

“NIKAD NIJE KASNO”

Opći cilj projekta je uključivanje osoba starije životne dobi u život zajednice kroz izvaninstitucionalnu organizaciju aktivnosti koje su prilagođene njihovim potrebama i interesima.

Specifični ciljevi su:

1.Omogućiti socijalizaciju te primjereno zadovoljiti potrebe starijih osoba organiziranjem aktivnosti u adekvatno opremljenom prostoru -smanjiti osjećaj izoliranosti a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz uključivanje u organizirane aktivnosti koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi (usvajanja znanja i vještina, skrbi o zdravlju, kreativni rad te razmjenu informacija i druženje).

2.Poticanje starijih osoba na pružanje međusobne potpore, razvijajući volonterske programe za starije te mogućnost samoorganizacije za pružanje potpore drugim članovima zajednice.

3.Širenje novih oblika skrbi za starije osobe i povećanje njihove kvalitete.

Projekt financira Zaklada zajednički put i Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica

Partner na projektu: Europski dom Vukovar

“OSNAŽIVANJEM DO BOLJE INTEGRACIJE”

Opći cilj programa je razvoj alternativnih socijalnih usluga i širenje na područja na kojima iste nisu dostupne, kroz osnaživanje socijalno osjetljivih skupina za bolju integraciju u zajednicu te poboljšanje kvalitete njihova života.

Specifični ciljevi programa su:

  1. Povećati integraciju žena žrtava obiteljskog nasilja, dugotrajno nezaposlenih žena i korisnica socijalne pomoći, stvaranjem funkcionalnog i učinkovitog među-sektorskog pristupa koji će kroz suradnju između dionika javnog i nevladinog sektora pružati inovativne socijalne usluge te širenje ovih usluga u ruralna područja.
  2. Omogućiti socijalizaciju osoba treće životne dobi u adekvatno opremljenom i organiziranom prostoru, smanjiti osjećaj izoliranosti, a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika u život zajednice.
  1. Poboljšati kapacitet pružatelja socijalnih usluga kroz edukacije za povećanje znanja, vještina i sposobnosti te unapređenje kvalitete socijalnih usluga.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vukovar i Centar za socijalnu skrb Vukovar

Projekt je započeo 1. lipnja 2017. godine i traje do 31. sibnja 2020. godine           

“ZLATNA DOB II”    

 

Opći cilj projekta je povećanje kvalitete života starijih osoba putem informiranja o njihovim pravima, osiguravanjem besplatnih usluga za ovu populaciju te uključivanjem istih u život zajednice.

Specifični ciljevi su:

  1. Osigurati pravovaljano informiranje osoba starije životne dobi o njihovim pravima .

2.Omogućiti socijalizaciju starijih osoba organiziranjem njihovih aktivnosti u adekvatno opremljenom prostoru -smanjiti osjećaj izoliranosti, a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz uključivanje u organizirane aktivnosti koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi (usvajanja novih znanja i vještina, skrbi o zdravlju, psiho potpora, druženje).

  1. Poticanje starijih osoba na pružanje međusobne potpore, te mogućnost samoorganizacije za pružanje potpore drugim članovima zajednice.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Partneri na projektu su: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima i Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar   

Trajanje projekta-1 godina (studeni 2017 -listopad 2018. godine)

 

Primary Sidebar