Skip to content

Strateški pravci/Ciljevi/Aktivnosti1.    Prevencija i suzbijanje nasilja nad ženama

Cilj: Unaprijediti i razviti  postojeće modele u pružanju pomoći u i institucionalnom vaninstitucionalnom  radu na suzbijanju nasilja nad ženama u Vukovarsko-srijemskoj županiji.


2.    Rad s mladima (prevencija nasilja među mladima, rad s mladima s poremećajima u ponašanju, prevencija ovisnosti, prevencija maloljetničke trudnoće)

Cilj:  promocija multikulturalnosti i tolerancije mladih u školama i lokalnoj zajednici te poticanje volonterstva.


3.    Rad s osobama treće dobi (poboljšavati kvalitetu življenja starijih razvojem različitih modela skrbi, poticanjem aktivnog starenja, bolje povezanosti i solidarnosti među generacijama i volonterstva)

Cilj:  Poboljšanje kvalitete življenja osoba treće dobi kroz  razvijanje modela pružanja vaninstitucionalne potpore i osmišljavanje slobodnog vremena osoba treće dobi.


4.    Poticanje lokalnog zapošljavanja žena

Cilj:   Povećati pristup žena na tržište rada kroz stručno osposobljavanje , razvoj osobnih i socijalnih
vještina , samopouzdanja i samopoštovanja i  razvijanje modela socijalnog poduzetništva.

Primary Sidebar