Skip to content

Provedeni projekti„Podrška ženama u nepovoljnom društvenom položaju“

 

Nositelj programa: Udruga žena Vukovar

Partneri na programu: Centar za socijalnu skrb Vukovar

Opći cilj projekta: unaprijediti i poboljšati kvalitetu života te poticati socijalno uključivanje

marginaliziranih skupina

Specifični ciljevi projekta su:

Jačanje mreže pružatelja socijalnih usluga kojom se želi omogućiti socijalizaciju navednih grupa u adekvatno opremljenom i organiziranom prostoru, te smanjiti osjećaj izoliranosti, a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz organiziranje i poticanje ciljanih skupina na pružanje međusobne potpore kroz uključivanje u aktivnosti koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi.

Donator: Europska Unija, u okviru Iris network

Primary Sidebar