"EKO START"

O projektu:

Udruzi žena Vukovar odobren je projekt u trajanju 18 mjeseci koji namijenjen je povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada (dugotrajno nezaposleni, mladi i žene).
Poticanjem razvoja vlastitih poslovnih ideja i stručnog poslovnog savjetovanja, ekonomskog osnaživanja socijalno ugroženih skupina otvaraju se mogućnosti za nova radna mjesta. Na području Vukovarsko-srijemske županije je to nedovoljno korišten oblik zapošljavanja, a posebice među populacijom nezaposlenih i neaktivnih osoba. Projektom EKO START želimo stvoriti temelje za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja kroz sveobuhvatan sustav prijenosa znanja i pružanja temeljne podrške nezaposlenima (osposobljavanje, radionice, poslovno savjetovanje, te izradu poslovnih planova, kao i prakticiranje naučenog na edukacijskom nasadu Grada Vukovara).

Cilj projekta:

Cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti i samozapošljivosti ranjivih skupina kroz provedbu inovativnih programa u poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije.

Vrijeme provedbe:

Projekt traje 18 mjeseci od 26.03.2019. godine do 26.09.2020. godine

Ukupna vrijednost projekta: 915.593,59 HRK

Donator: Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu
PT1: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
PT2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Partneri: Učilište Studium- ustanova za obrazovanje odraslih, Grad Vukovar, Poduzetničko razvojni Centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. za pružanje usluga i Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Vukovar

"Besplatna pravna pomoć osobama u nepovoljnom društvenom položaju"

O projektu:

Projekt je osmišljen sa svrhom pružanja usluge primarne pravne pomoći osjetljivim društvenim skupinama (ženama žrtvama obiteljskog nasilja, starijim i nemoćnim osobama i pripadnicima nacionalnih manjina) na području Vukovarsko–srijemske županije.

Vrijeme provedbe: lipanj – prosinac 2019. Godine

Ukupna vrijednost projekta: 68.440,00 HRK

Donator: Projekt je financiran sredstvima Ministarstvo pravosuđa.

Partner na projektu je Udruga za podršku žrtvama i svjedocima.


“OSNAŽIVANJEM DO BOLJE INTEGRACIJE”

Opći cilj programa je razvoj alternativnih socijalnih usluga i širenje na područja na kojima iste nisu dostupne, kroz osnaživanje socijalno osjetljivih skupina za bolju integraciju u zajednicu te poboljšanje kvalitete njihova života.

Specifični ciljevi programa su:

  1. Povećati integraciju žena žrtava obiteljskog nasilja, dugotrajno nezaposlenih žena i korisnica socijalne pomoći, stvaranjem funkcionalnog i učinkovitog među-sektorskog pristupa koji će kroz suradnju između dionika javnog i nevladinog sektora pružati inovativne socijalne usluge te širenje ovih usluga u ruralna područja.
  2. Omogućiti socijalizaciju osoba treće životne dobi u adekvatno opremljenom i organiziranom prostoru, smanjiti osjećaj izoliranosti, a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika u život zajednice.
  1. Poboljšati kapacitet pružatelja socijalnih usluga kroz edukacije za povećanje znanja, vještina i sposobnosti te unapređenje kvalitete socijalnih usluga.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vukovar i Centar za socijalnu skrb Vukovar

Projekt je započeo 1. lipnja 2017. godine i traje do 31. sibnja 2020. godine   

        

"ZAŽELI ZA VUKOVAR"


Vrijeme provedbe: 05.11.2018.-05.05.2021.
Donator: Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu
Visina potpore: 1.657.930,56 HRK
PT1: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
PT2: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vukovar i Centar za socijalnu skrb Vukovar

O projektu:
Udruga žena Vukovar će provoditi projekt na području grada Vukovara i gradskih četvrti sa svrhom socijalnog uključivanja i zapošljavanja. Kroz zapošljavanje i edukaciju ćemo djelovati na osnaživanje pripadnica ciljane skupine, žena u nepovoljnom društvenom položaju. Provedbom projekta osiguravaju se uvjeti za povećanje zapošljivosti žena pripadnica ciljane skupine njihovim uključivanjem u programe za obrazovanje i osposobljavanje odraslih osoba. Pružanjem usluge pomoći u kući povećat će se socijalna uključenost krajnjih korisnika-starijih i nemoćnih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, što će trajno utjecati na povećanje pozitivnog osjećaja brige i skrbi društva o ovim ranjivim skupinama te povećanje njihovog osjećaja vrijednosti i odgađanja njihovog odlaska u domove za starije i nemoćne osobe.

Cilj projekta:
Osnaživanje pripadnica ciljane skupine, žena u nepovoljnom društvenom položaju, kroz zapošljavanje i edukaciju te poboljšanje kvalitete života i smanjenje isključenosti starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Aktivnosti:
Kroz projekt će biti zaposleno 10 žena koje će pružiti uslugu potpore (pomoći u kući) za 40 krajnjih korisnika (1 zaposlena žena 4 korisnika), te će 10 žena proći programe za osposobljavanje i steći viši stupanj obrazovanja.

 

Partneri

hzz appicon1024x1024  czss  EDVU logo   Udruga za podršku žrtvama i svjedocima   dom za starije i nemocne ososbe vukovar logo

Donatori

asb logo c&a fondacija logo gfw logoslagalica logo grad vukovar logo  ministarstvo za demografiju logo   vsž logozajednicki put logoeu zastava small           grb zg og

pravosudjemediterranenmediterranen