Opći cilj programa je uključivanje osoba starije životne dobi u život zajednice kroz izvaninstitucionalnu organizaciju svakodnevnih aktivnosti s ciljem poboljšanja kvalitete njihova života i smanjenja socijalne isključenosti i siromaštva.

Specifični ciljevi su:

  1. Podići razinu informiranosti o pravima starijih osoba te prevenciji zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju starijih osoba i podizanje razine svijesti javnosti o nužnosti borbe protiv nasilja nad starijim osobama.
  2. Omogućiti socijalizaciju te primjereno zadovoljiti potrebe starijih osoba organiziranjem njihovih dnevnih aktivnosti u adekvatno opremljenom prostoru – smanjiti osjećaj izoliranosti a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz uključivanje u organizirane aktivnosti koje su prilagođene njihovim potrebama i interesima i pružanju različitih vidove pomoći i skrbi (usvajanja znanja i vještina, skrbi o zdravlju, kreativni rad te razmjenu informacija i druženje).
  3. Poticanje starijih osoba na pružanje međusobne potpore, te mogućnost samoorganizacije za pružanje potpore drugim članovima zajednice.

Vrijeme provedbe: siječanj 2021. – prosinac 2022. godine

Projekt financira: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Partner na projektu: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima