O projektu:

Udruga žena Vukovar će provoditi projekt na području grada Vukovara i gradskih četvrti sa svrhom socijalnog uključivanja i zapošljavanja.

Kroz projekt će biti zaposleno 10 žena pripadnica ciljane skupine koje će pružati uslugu pomoći  u kući za 60 krajnjih korisnika, starijih i nemoćnih osoba i osoba u nepovoljnom položaju kroz 12 mjeseci.

Projekt višestrukim ciljevima: zapošljavanju pripadnica ciljanih skupina nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Cilj projekta „Zaželi za Vukovar II“ je omogućiti zapošljavanje žena, pripadnica ciljane skupine, za pružanje pomoći i podrške starijim i nemoćnim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Vrijeme provedbe projekta je 15 mjeseci od 23.6.2021 do 23.9.2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 874.020,00kn.

Donator: Projekt je  financiran sredstvima Europske unije u okviru Opertaivnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vukovar i Centar za socijalnu skrb Vukovar