Opći cilj projekta je povećanje zdravstvenog aspekta društvenog života osoba starije životne dobi, njihovo uključivanje u život zajednice kroz izvaninstitucionalnu organizaciju aktivnosti promicanja zdravlja i prevencije bolesti.

Vrijeme provedbe: studeni 2019. – travanj 2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 17.000,00 HRK

Donator: Projekt financira Vukovarsko-srijemska županija.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Omogućiti socijalizaciju te primjereno zadovoljiti potrebe starijih osoba organiziranjem aktivnosti u adekvatno opremljenom prostoru – smanjiti osjećaj izoliranosti a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz uključivanje u organizirane aktivnosti promicanja zdravog načina života a koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi (usvajanja znanja i vještina, skrbi o zdravlju, boravak u prirodi, kreativni rad te razmjenu informacija i druženje).
  2. Poticanje starijih osoba na pružanje međusobne potpore, razvijajući volonterske programe za starije te mogućnost samoorganizacije za pružanje potpore drugim članovima zajednice.