Opći cilj projekta je uključivanje osoba starije životne dobi u život zajednice kroz izvaninstitucionalnu organizaciju svakodnevnih aktivnosti koje su prilagođene njihovim potrebama i interesima.

Vrijeme provedbe: prosinac 2019. – rujan 2020. godine

Ukupna vrijednost projekta: 80.000,00 HRK

Donator: Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Omogućiti socijalizaciju te primjereno zadovoljiti potrebe starijih osoba organiziranjem njihovih dnevnih aktivnosti u adekvatno opremljenom prostoru -smanjiti osjećaj izoliranosti. a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz uključivanje u organizirane aktivnosti koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi (usvajanja znanja i vještina, skrbi o zdravlju, kreativni rad te razmjenu informacija i druženje).
  2. Poticanje starijih osoba na pružanje međusobne potpore, te mogućnost samoorganizacijeza pružanje potpore drugim članovima zajednice.
  3. Širenje novih oblika skrbi za starije osobe i povećanje njihove kvalitete.