KREATIVNA RADIONICE su grupna aktivnost na kojoj se primjenjuju razne tehnike vezane uz kretivno stvaralaštvo. Naglasak je na jačanju samopouzdanja i samopoštovanja korisnica, poticanje što veće komunikacije među korisnicama  te jačanje timskog rada. Krajnji cilj je uključiti korisnice u proces stvaranja gdje je produkt/uradak važan ali ne i najvažniji.

 

Kreativne radionice su aktivnost Kluba osoba treće dobi kojom se nastoji  utjecati na društvenu uključivost starijih osoba, njihovu  aktivaciju, usvajanje novih vještina, razvijanje kreativnosti  te se kroz zajedničko kreativno izražavanje doprinosi i  međusobnom povezivanju.