O projektu:

Opći cilj programa je razvoj izvaninstitucijskih usluga, povećanje kvalitete usluga i širenje na područja na kojima iste nisu dostupne, kroz poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina i smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva

Specifični ciljevi programa su:

  1. Podići razinu kvalitete izvaninstitucijskih  usluga razvojem alternativnih oblika skrbi u zajednici  i kroz međusektorsku suradnju s jedinicama lokalne samouprave na području dvije općine na kojima se program provodi i to u područjima u kojima je ta usluga nerazvijena.
  2. Omogućiti socijalizaciju osoba treće životne dobi u adekvatno opremljenom i organiziranom prostoru, smanjiti osjećaj izoliranosti, a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika u život zajednice.
  3. Razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, jedinica područne i lokalne samouprave, ustanova socijalne skrbi, udruga, i različitih sustava radi uspješnijeg rješavanja potreba korisnika na području Vukovarsko-srijemske županije, te definiranja prioriteta za daljnji razvoj usluga

Vrijeme provedbe:

Projekt traje 36 mjeseci od 1.6.2020. godine do 31.5.2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 450.000,00 kn

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Partneri: Centar za socijalnu skrb Vukovar, Općina Stari Jankovci, Općina Trpinja