Trgovanje ljudima znači vrbovanje, prijevoz, premještanje, skrivanje ili prihvat osoba, uz primjenu prijetnje ili sile ili drugih oblika prinude, otmice, prijevare, obmane, zloporabe ovlasti ili osjetljivog položaja ili uz davanje ili primanje novčanih sredstava ili drugih koristi radi dobivanja pristanka osobe koja ima nadzor nad drugom osobom, a u svrhu njezina iskorištavanja.

Iskorištavanje, u najmanju ruku, uključuje iskorištavanje prostituiranja drugih osoba ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilni rad ili pružanje usluga, ropstvo ili ropstvu slične odnose, služenje ili odstranjivanje tjelesnih organa.

Trgovanje ljudima predstavlja ozbiljan zločin i tešku povredu ljudskih prava. Diljem svijeta se žene, muškarci i djeca prodaju, kupuju, često fizički zlostavljaju, izgladnjuju i prisiljavaju na prostituciju, obavljanje poslova u domaćinstvima/restoranima/agrokulturi ili u tvornicama, uz malu naknadu ili bez naknade, ili pak su prisiljeni na prosjačenje ili kaznena djela (odnosno aktivnosti).

Tijekom prošlog desetljeća trgovanje ljudima identificirano je kao zločin kojim se iskorištavaju najranjiviji u društvu.

Postoje brojne definicije trgovanja ljudima, ali svaka od njih uključuje elemente trgovanja ljudima: „proces“, „sredstvo“ i „svrhu“ s naglaskom na „upotrebu sile“ ili „dužnički odnos“ i „iskorištavanje“ tijekom transporta, prihvata ili zadržavanja osoba.

 • Proces (što?)

  Vrbovanje, prijevoz, tranzit, transfer, prihvat ili zadržavanje osoba

 • Sredstvo (kako?)

  Prijetnjom ili upotrebom sile, prinudom,otmicom, prijevarom, obmanom, laganjem, zloupotrebom moći, ovlasti ili položaja, davanjem ili primanjem sredstava ili pogodnosti kako bi se dobio pristanak osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom.

 • Svrha (zašto?)

  S ciljem iskorištavanja – prostitucija, seksualno iskorištavanje, prisilni rad, ropstvo ili ropstvu  slična praksa ili pak odstranjivanje organa.

U definiciji trgovanja ljudima navodi se kako se pristanak osobe na iskorištavanje neće smatrati relevantnim ako je upotrijebljeno neko od gore navedenih sredstava. Kada su u pitanju djeca, ona su posebno zaštićena Protokolom. Dijete će se smatrati žrtvom ako je došlo do vrbovanja, transporta, prebacivanja, skrivanja ili prihvaćanja u svrhu iskorištavanja čak ako i nije došlo do upotrebe bilo kojeg od spomenutih sredstava.

Važno je napomenuti to da, ako je žrtva dijete, sredstvo je irelevantno jer djeca ne mogu dati pristanak. Svako dijete koje je vrbovano, prevezeno ili preneseno u svrhu iskorištavanja smatra se potencijalnom žrtvom, bez obzira na to je li došlo do prisile ili prijevare. Štoviše, u slučaju kada odrasla osoba pristane pod nekom od metoda iz procesa ili svrhe, njezin se pristanak smatra nevažećim ako je bilo koje od ovih sredstava upotrijebljeno protiv nje.

Trgovanje ljudima uključuje vrbovanje, kupnju, prodaju, predaju, prijevoz, poticanje ili posredovanje u kupnji, prodaji ili predaji, pružanje utočišta i prihvat osoba, uporabu sile, prijetnju uporabom sile ili drugim oblicima prinude, otmice, prijevare, zlouporabe položaja ili ovlasti da bi se došlo do pristanka osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom.

Razlozi trgovanja ljudima

Ljudima se najčešće trguje zbog:

 • prisilne prostitucije
 • pornografije
 • seksualnog turizma
 • robovskog rada
 • prosjačenja
 • nezakonitog posvajanja djece
 • sklapanja lažnog i prisilnog braka
 • trgovanja ljudskim organima.

Kada posumnjati u trgovanje ljudima?

Ako tražite posao, posebnu pozornost obratite na oglase koji:

 • nude i oglašavaju primamljive poslovne ponude bez referenci
 • nude dobro plaćeni posao bez prethodnog razgovora s odgovornom osobom o kvalifikacijama, ugovoru, radnom iskustvu i slično
 • naglašavaju žurnost i odličnu zaradu prilikom zapošljavanja
 • daju nejasne i neprovjerljive podatke o “poslodavcu”.

Direktna pomoć žrtvama trgovanja ljudima

SOS telefon za žrtve trgovanja ženama 0800 77 99.

Osim telefonske, ženama pružamo i osobnu psihološku i pravnu pomoć u savjetovalištu, pomoć u ostvarivanju njihovih prava pri institucijama (državljanstvo, boravak, zdravstvena pomoć, daljnje školovanje, zapošljavanje, smještaj) te lobiramo za unapređivanje tih prava.

Pravna s psihološka pomoć dostupna je svakim danom od 8:00 do 16:00 sati na broj telefona

032 /421 191

Prati našu Facebook stranicu za podršku žrtvama trgovanja ljudima