O projektu:

Projekt obuhvaća rad na povećanju učinkovitosti i sposobnosti OCD-a u rješavanju problema trgovanja ljudima. Provedbom projekta kroz aktivnosti koje ćemo provoditi stvaramo i osnažujemo partnerstva između hrvatskih i stranih organizacija civilnog društva te unaprjeđujemo  znanja i vještine zaposlenika OCD-a čime osiguravamo kvalitetu pruženih specifičnih usluga, kao i povećanje suradničkih odnosa između OCD-a, lokalnih vlasti, javnih institucija za suradnju s civilnim društvom u borbi protiv trgovanja ljudima. Kroz razmjenu znanja i iskustava osnažiti ćemo kapacitete i doprinijeti umrežavanju nacionalnih organizacija civilnog društva u području međunarodne razvojne suradnje.

Ciljevi projekta:

  1. Osnaživanje kapaciteta stručnjaka promicanjem zajedničkih standarda u području jačanja suradnje u odgovoru na trgovanje ljudima na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.
  2. Podizanje razine znanje i svijesti razmjenama iskustva u svrhu unaprjeđenja sustava podrške žrtvama u pružanju podrške žrtvama trgovanja ljudima sa posebnim fokusom na žene i djecu.
  3. Podizanje svijesti javnosti putem javnih akcija i informiranja o problemu trgovine ljudima

Vrijeme provedbe projekta je 18 mjeseci, od 1.3.2023. do 31. 8.2024.

Ukupna vrijednost projekta je 63.715,00 eura

Donator: Ministarstvo vanjskih i europskih  poslova

Partneri: Udruženje Roma Novi Bečej