O projektu:

Udruzi žena Vukovar odobren je projekt u trajanju 18 mjeseci koji namijenjen je povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada (dugotrajno nezaposleni, mladi i žene).

Poticanjem razvoja vlastitih poslovnih ideja i stručnog poslovnog savjetovanja, ekonomskog osnaživanja socijalno ugroženih skupina otvaraju se mogućnosti za nova radna mjesta. Na području Vukovarsko-srijemske županije je to nedovoljno korišten oblik zapošljavanja, a posebice među populacijom nezaposlenih i neaktivnih osoba. Projektom EKO START želimo stvoriti temelje za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja kroz sveobuhvatan sustav prijenosa znanja i pružanja temeljne podrške nezaposlenima (osposobljavanje, radionice, poslovno savjetovanje, te izradu poslovnih planova, kao i prakticiranje naučenog na edukacijskom nasadu Grada Vukovara).

Cilj projekta:

Cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti i samozapošljivosti ranjivih skupina kroz provedbu inovativnih programa u poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije.

Vrijeme provedbe:

Projekt traje 18 mjeseci od 26.03.2019. godine do 26.09.2020. godine

Ukupna vrijednost projekta: 915.593,59 HRK

Donator: Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu
PT1: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
PT2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Partneri: Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih, Grad Vukovar, Poduzetničko razvojni Centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. za pružanje usluga i Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Vukovar