Opći cilj projekta je uključivanje osoba starije životne dobi u život zajednice kroz izvaninstitucionalnu organizaciju aktivnosti koje su prilagođene njihovim potrebama i interesima.

Specifični ciljevi su:

1.Omogućiti socijalizaciju te primjereno zadovoljiti potrebe starijih osoba organiziranjem aktivnosti u adekvatno opremljenom prostoru -smanjiti osjećaj izoliranosti a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz uključivanje u organizirane aktivnosti koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi (usvajanja znanja i vještina, skrbi o zdravlju, kreativni rad te razmjenu informacija i druženje).

2.Poticanje starijih osoba na pružanje međusobne potpore, razvijajući volonterske programe za starije te mogućnost samoorganizacije za pružanje potpore drugim članovima zajednice.

3.Širenje novih oblika skrbi za starije osobe i povećanje njihove kvalitete.

Projekt financira Zaklada zajednički put i Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica

Partner na projektu: Europski dom Vukovar