Tko smo mi

Udruga žena Vukovar je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija civilnog društva osnovana sa svrhom zaštite, promicanja i unaprjeđenja ljudskih prava i sloboda, ravnopravnopravnosti žena i muškaraca, demokratizacije društva,promicanja, unaprjeđenja i jačanja građanskog aktivizma u kreiranju i provedbi javnih politika aktivnog građanstva za razvoj i djelovanje u lokalnim zajednicama kroz povećanu uključenost marginaliziranih skupina građana u društveni razvoj i odlučivanje.

U Udruzi žena Vukovar od samog osnutka 1998. djeluje Klub osoba treće dobi. Rad s osobama treće dobi zasniva se na razvoju različitih modela skrbi i vaninstitucionalne potpore, poticanju aktivnog starenja, boljoj povezanosti i solidarnosti među generacijama, osmišljavanju slobodnog vremena i volonterstvu kojima je svrha poboljšanje kvalitete življenja osoba treće dobi.

Udruga sukladno utvrđenim ciljevima djeluje na području ostvarivanja i zaštite ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, demokratskog razvoja, obrazovanja, socijalne djelatnosti, međunarodne suradnje, kulture, socijalnog poduzetništva i održivog razvoja, očuvanja prirode, zaštite okoliša, razvoja ruralnih zajednica kroz razvoj i unaprjeđenje socijalnih usluga u zajednici i razvoj međusektorske suradnje i suradnje civilnoga društva.

Vizija

Naša vizija je ravnopravno i suvremeno društvo koje prepoznaje i poštuje prava svih ljudi i u kojem demokratski sustav i javne politike ispunjavaju svoju temeljnu svrhu ostvarenja građanskih prava , sloboda i jednakih mogućnosti te osiguravaju pozitivne društvene promjene i kontinuirani napredak zajednice u kojoj živimo.

Misija

Misija Udruge žena Vukovar je promicanje i zaštita ljudskih prava posebno žena, unaprjeđenje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba i promicanje razvoja civilnog društva.

Radi ostvarivanja svojih strateških ciljeva Udruga se oslanja na potpore, donacije, dobrovoljni rad svojih članova i volontera. Ukoliko želite donirati kliknite na gumb.