O projektu

Opći cilj programa je razvoj izvaninstitucijskih usluga, povećanje kvalitete usluga i širenje na područja na kojima iste nisu dostupne, kroz poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina i smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva.

Specifični ciljevi programa su:

1.Podići razinu kvalitete izvaninstitucijskih  usluga razvojem alternativnih oblika skrbi u zajednici  i kroz međusektorsku suradnju s jedinicama lokalne samouprave na području dvije suradničke općine na kojima se program provodi i to u područjima u kojima je ta usluga nerazvijena.

  1. Omogućiti socijalizaciju osoba treće životne dobi u adekvatno opremljenom i organiziranom prostoru, smanjiti osjećaj izoliranosti, a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika u život zajednice.
  2. Razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, jedinica područne i lokalne samouprave, ustanova socijalne skrbi, udruga, i različitih sustava radi uspješnijeg rješavanja potreba korisnika na području Vukovarsko-srijemske županije, te definiranja prioriteta za daljnji razvoj usluga.

Vrijeme provedbe: Projekt traje 36 mjeseci od 1.6.2023. godine do 31.5.2026. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 75.000,00 eura

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Partner: Hrvatski zavod za socijalni rad Područni ured Vukovar