O programu

Zaželi – prevencija institucionalizacije” predstavlja svojevrsni nastavak dosadašnjeg programa “Zaželi – program zapošljavanja žena“, s ciljem osiguranja kontinuirane podrške i potpore ranjivim skupinama društva.

Program se provodi u  okviru Prioriteta P3. Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja Poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi

Opći cilj poziva je je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi.

Specifični cilj poziva je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Za prijavu korisnika ili detaljnijim informacijama za pomoć starijim i nemoćnim osobama u kući posjetite podstranicu “Pomoć u kući”.

 

Pomoć u kući