Opći cilj projekta je povećanje kvalitete života starijih osoba putem informiranja o njihovim pravima, osiguravanjem besplatnih usluga za ovu populaciju te uključivanjem istih u život zajednice.

Specifični ciljevi su:

1. Osigurati pravovaljano informiranje osoba starije životne dobi o njihovim pravima .

2. Omogućiti socijalizaciju starijih osoba organiziranjem njihovih aktivnosti u adekvatno opremljenom prostoru -smanjiti osjećaj izoliranosti, a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz uključivanje u organizirane aktivnosti koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi (usvajanja novih znanja i vještina, skrbi o zdravlju, psiho potpora, druženje).

3. Poticanje starijih osoba na pružanje međusobne potpore, te mogućnost samoorganizacije za pružanje potpore drugim članovima zajednice.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Partneri na projektu su: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima i Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar

Trajanje projekta -1 godina (studeni 2017 -listopad 2018. godine)