IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Udruga žena Vukovar (u daljnjem tekstu Udruga) obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679). Udrugao brađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja djelatnosti koja je od općeg/javnog interesa. Udruga prikuplja izravne osobne podatke kao što su ime i prezime, adresa i e-mail adresa te kontakt telefon; snima fotografije prilikom provođenja nekih aktivnosti u svrhu promidžbe i izvještavanja. Podaci koje Udruga prikuplja i evidentira su:

 • podaci o članstvu
 • podaci o osobama izabranima za članove/ce tijela upravljanja, nadzora
 • podaci o osobama izabranima za članove/ce drugih tijela sukladno Statutu
 • podaci o zaposlenicima/cma
 • podaci o volonterima/kama
 • podaci o kandidatima/kinjama za posao
 • podaci o kandidatima/kinjama za polaznike/sudionike programa
 • podaci o korisnicima/cama usluga•zahtjevi za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • zahtjevi i odgovori na upite građana/ki
 • podaci o predstavnicima / odgovornim osobama / uključenim osobama Partnera za potrebe prijave projekata i programa i drugim srodnim slučajevima

 

Primatelji osobnih podataka

Udrugaće prikupljene i evidentirane osobne podatke dati na uvid isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog pisanog naloga ovlaštenog javnog tijela. Udrugamože čuvati prikupljene podatke i nakon što osoba prestane koristiti usluge i/ili sudjelovati u aktivnostima.

 

Prava ispitanika

Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanici imaju sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:

 • pravo na pristup osobnim podacima
 • ispravak osobnih podataka
 • brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom, u skladu sa zakonskim odredbama
 • ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim odredbama•pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatkamogu seuputiti putem pošte na adresu: Udruga žena Vukovar, Brune Bušića 74, 32010 Vukovarili na e-mail: udruga-zena-vukovar@vk.t-com.hr s naslovom: za zaštitu osobnih podataka.

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

 

UDRUGA ŽENA VUKOVAR