Opći cilj projekta „Zlatna dob“ je povećanje kvalitete života starijih osoba putem informiranja o pravima koje ove osobe mogu ostvariti, osiguravanjem besplatnih usluga za ovu populaciju te uključivanjem istih u život zajednice. Ovaj cilj ostvarujemo prvedbom specifičnih ciljeva, a to su:

1. Osigurati pravovaljano informiranje osoba starije životne dobi o njihovim pravima te ugovorima vezanim uz dosmrtno i doživotno uzdržavanje što smo postigli provedbom edukacije o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, održavanjem okruglog stola, te tiskanjem i podjelom brošure o pravima starijih osoba, sa naglaskom na prava i obveze u okviru ugovora koji najčešće sklapaju osobe treće životne dobi (ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju).

2.Omogućiti socijalizaciju starijih osoba organiziranjem njihovih aktivnosti u adekvatno opremljenom prostoru –smanjiti osjećaj izoliranosti a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz uključivanje u organizirane aktivnosti koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi (usvajanja novih znanja i vještina, skrbi o zdravlju, psiho potpora, druženje)- ovaj cilj ostvarujemo provedbom brojnih aktivnosti (radionice zdrave prehrane, grupne i individualne psihopotpore, filmske večeri, radionice „Oživljavanje priča iz mladosti“ i sl.)kako bi omogućili korisnicima, osobama treće životne dobi, poboljšanje kvalitete njihovog života pružajući im ove usluge potpuno besplatno.

3. Poticanje starijih osoba na pružanje međusobne potpore, te mogućnost samoorganizacije za pružanje potpore drugim članovima zajednice– ovaj cilj ostvarujemo na način da korisnici,sudjelujući na radionicama, jedni drugima daju podršku, povezuju se, a znanja i vještine koje stječu na radionicama mogu podijeliti sa drugim članovima zajednice.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Partner na projektu je Udruga za podršku žrtvama i svjedocima