Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ Kodni broj: SF.3.4.11.01.0145 od 22.04.2024. godine, Udruga žena Vukovar, dana 07.05.2024. godine, objavljuje

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za korištenje potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u

okviru poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi i budi uključen/a“, kodni broj: SF.3.4.11.01.0145, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus – Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“, kojim se poziva za iskaz interesa sljedeće sudionike, odnosno pripadnike ciljnih skupina:

 1. osobe starije od 65 godina
 2. odrasle osobe s invaliditetom

Cilj projekta „Zaželi i budi uključen/a” je  prevencija institucionalizacije i smanjenje socijalne isključenosti starijih osoba i osoba s invaliditetom osiguranjem pružanja dugotrajne skrbi.

Specifični cilj je povećanje kvalitete života starijih osoba i osoba s invaliditetom pružanjem usluge  pomoći i podrške.

Ciljane skupine

CILJNA SKUPINA (I):

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i čiji mjesečni prihodi:
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekt
 • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u  aktivnosti projekta
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni

CILJNA SKUPINA (II):

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina)

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Aktivnosti projekta

Pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obvezno  uključuje:

      a. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i ) i/ili

      b. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora,   donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili

      c. zadovoljavanje drugih svakodnevnih

 

Područje provedbe projekta

Projekt se provodi na području Grada Vukovara  i gradskih četvrti.

 

Kako se prijaviti na javni poziv?

 Obavezna dokumentacija CILJNA SKUPINA (I)

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)

 1. Preslika osobne iskaznice (obostrana), putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob i OIB sudionika
 2. Obrazac prijave na Javni poziv za iskaz interesa – ispunjen i potpisan
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva – ispunjena i potpisana
 4. Potvrda porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave. U slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva. Poreznu potvrdu osoba može donijeti sama ili ispuniti i potpisati Izjavu suglasnosti da Udruga žena Vukovar ishodi potvrdu o visini dohodaka i primitaka iz Porezne uprave za sudionike.
 5. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (dokument pribavlja Udruga žena Vukovar).

 

Obavezna dokumentacija CILJNA SKUPINA (II) ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

 1. Obrazac prijave na Javni poziv za iskaz interesa – ispunjen i potpisan
 2. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob sudionika i OIB sudionika
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva – ispunjena i potpisana
 4. Potvrda porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave. U slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva. Poreznu potvrdu osoba može donijeti sama ili ispuniti i potpisati Izjavu suglasnosti da Udruga žena Vukovar ishodi potvrdu o visini dohodaka i primitaka iz Porezne uprave za sudionike.
 5. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 6. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj (dokument pribavlja Udruga žena Vukovar).

 

Kako se prijaviti:

Javni poziv će biti TRAJNO otvoren, za cijelo vrijeme trajanja projekta. Preporuka je da se čim prije podnese prijava/iskaz za uključivanje u projekt.

Datum od kojeg se može podnijeti iskaz interesa: 22. travnja 2027. godine

Iskazi interesa podnose se:

 • Elektronički, na email: info@udzvu.org ili
 • Osobnim dolaskom u Udrugu žena Vukovar, Brune Bušića 74, 32010 Vukovar, u omotnici s naznakom: „ Zaželi i budi uključen/a“- SF.3.4.11.01.0145“ –SUDIONICI“ ili
 • Poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Udruga žena Vukovar, Brune Bušića 74, 32010 Vukovar, s naznakom: „ Zaželi i budi uključen/a“ – SF.3.4.11.01.0145“ – SUDIONICI“

NAPOMENA: Sudionici koji su članovi istog kućanstva svu dokumentaciju moraju dostaviti u jednoj (zajedničkoj) omotnici ili jednom mailu (ovisno o načinu dostave).

Upućujemo sve pripadnike ciljne skupine da s pažnjom pročitaju tekst Javnog poziva i svoje prijave dostave čim prije – iskazi interesa se ocjenjuju po redoslijedu zaprimanja.

Obrazac prijave na Javni poziv kao i sve ostale obrasce vezane za prijavu, možete preuzeti na web stranici Udruge žena Vukovar  www.udzvu.org   ili u uredu Udruge na adresi Brune Bušića 73, 32010 Vukovar.

U slučaju potreba za dodatnim pojašnjenjem, možete nas kontaktirati svakog radnog dana, telefon 032/424 880, od 08.00-15.00 sati, ili na email adresu: info@udzvu.org

 

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

 

Obrazac za prijavu korisnika preuzmite ovdje.

Izjavu o broju članova kućanstva preuzmite ovdje.

Izjavu Suglasnosti preuzmite ovdje.