Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta udruge za razvoj i pružanje socijalnih usluga marginaliziranim skupinama društva i osnaživanje suradničkih udruga u lokalnoj zajednici za pružanje socijalnih usluga.

Specifični cilj je:
Jačanje kapaciteta udruga u lokalnoj zajednici za pružanje socijalnih usluga korisnicima i pružanje socijalnih usluga marginaliziranim skupinama društva.

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Projekt sufinancirao: Grad Vukovar