Opći cilj projekta je uključivanje osoba starije životne dobi u život zajednice kroz izvaninstitucionalnu organizaciju svakodnevnih aktivnosti.

Specifični ciljevi su:

  1. Omogućiti socijalizaciju starijih osoba organiziranjem njihovih dnevnih aktivnosti u adekvatno opremljenom prostoru -smanjiti osjećaj izoliranosti a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz uključivanje u organizirane aktivnosti koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi (usvajanja znanja i vještina,skrbi o zdravlju, kreativni rad te razmjenu informacija i druženje).
  2. Poticanje starijih osoba na pružanje međusobne potpore, te mogućnost samoorganizacije za pružanje potpore drugim članovima zajednice.
  3. Širenje novih oblika skrbi za starije osobe na područijima na kojima iste nisu dostupne-provedbom pojedinih aktivnosti u ruralnim područjima u kojima je izvaninstitucionalna skrb za starije osobe nedostatna

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Partner na projektu je Udruga za podršku žrtvama i svjedocima