Dobro došli na web stranicu Udruge žena Vukovar
Udruga žena Vukovar je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija civilnog društva osnovana sa svrhom zaštite, promicanja i unaprjeđenja ljudskih prava i sloboda, ravnopravnopravnosti žena i muškaraca, demokratizacije društva,promicanja, unaprjeđenja i jačanja građanskog aktivizma…

Udruga žena Vukovar je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade

za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i razvoj udruge.

Publikacije iz kojih možete saznati nešto više o radu naše Udruge

možete preuzeti klikom OVDJE.

NAJNOVIJE VIJESTI

EKO – START

Udruzi žena Vukovar odobren je projekt u trajanju 18 mjeseci koji namijenjen je povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada (dugotrajno nezaposleni, mladi i žene). Cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti i samozapošljivosti ranjivih skupina kroz provedbu inovativnih programa u poljoprivredi…

KLUB OSOBA TREĆE DOBI

Rad s osobama treće dobi zasniva se na razvoju različitih modela skrbi i vaninstitucionalne potpore, poticanju aktivnog starenja, boljoj povezanosti i solidarnosti među generacijama, osmišljavanju slobodnog vremena i volonterstvu kojima je svrha poboljšanje kvalitete življenja osoba treće dobi.

PARTNERI

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje
  • Centar za socijalnu skrb Vukovar
  • Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
  • Delfin Pakrac
  • Dom Vukovar
  • Općina Stari Jankovci
  • Općina Trpinja
  • Oćina Borovo
  • Europski dom Vukovar
  • Udruženje Roma Novi Bečej

PROJEKTI U TIJEKU

Više detalja o projektima koji su tijeku možete pogledati klikom na gumb ispod

PROVEDENI PROJEKTI

Više o realiziranim projektima Udruge možete pogledati klikom na gumb ispod

ZAŽELI ZA VUKOVAR III

Za više detalja o ovom projektu možete pogledati klikom na gumb ispod

DONATORI

Radi ostvarivanja svojih strateških ciljeva Udruga se oslanja na potpore, donacije, dobrovoljni rad svojih članova i volontera. Ukoliko želite donirati kliknite na gumb.