O projektu:

Projekt je osmišljen sa svrhom pružanja usluge primarne pravne pomoći osjetljivim društvenim skupinama (ženama žrtvama obiteljskog nasilja, starijim i nemoćnim osobama i pripadnicima nacionalnih manjina) na području Vukovarsko–srijemske županije.

Vrijeme provedbe: lipanj – prosinac 2019. Godine

Ukupna vrijednost projekta: 68.440,00 HRK

Donator: Projekt je financiran sredstvima Ministarstvo pravosuđa.

Partner na projektu je Udruga za podršku žrtvama i svjedocima.