Volontiranje je vrlo velikodušan i humani čin u kojem upoznajemo sebe te postajemo odgovorniji i zreliji.

Pomaganje drugima pruža vam priliku da se vratite zajednici ili napravite neku razliku s ljudima oko vas. Također nudi priliku za razvijanje novih vještina ili nadogradnju na vaše postojeće iskustvo i znanje.

Volontiranje je prilika da osobnim angažmanom odgovorite na važne društvene potrebe i pridonesete osnaživanju zajednica. Na taj način se volonterima omogućuje stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za njihov osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj.

Volonterski poslovi u našoj udruzi

rad na računalu, unos podataka (najčešće unos statističkih podataka u excel tablice), press clipping, popis inventara, fotokopiranje i skeniranje dokumentacije, priprema materijala za slanje putem pošte i odlazak na poštu;

promocija, sudjelovanje u akcijama i aktivnostima udruge žena Vukovar (javne akcije, okrugli stolovi, konferencije, tribine i slično), distribucija materijala Udruge žena Vukovar;

pomoć pri organizaciji radionica, edukacija i različitih aktivnosti koje provodi Udruga žena Vukovar (u vidu pripreme prostora, pripreme materijala, slanja poziva i sl.);

pretraživanje i pisanje obavijesti/vijesti za web stranicu Udruge, osmišljavanje objava (postovi, slike, pronalazak prikladnih video materijala) za društvene mreže Udruge (Facebook Udruga žena Vukovar, Eko starta i Podrška žrtvama trgovanja ljudima, pisanje objava i tekstova, priprema grafičkog dizajna tiskanih materijala (letaka, brošura, plakata i ostalih promo materijala) i online materijala (web banneri, banneri za društvene mreže);

pomoć pri osmišljavanju letaka, brošura, plakata i ostalih promo materijala.

uređenje društveno-ekološkog vrta EKO START (orezivanje biljaka, zalijevanje, sadnja biljaka, kompostiranje, branje biljaka)

VOLONTERSKI RAD podrazumijeva dobrovoljno ulaganje osobnoga vremena, truda, znanja i vještina radi dobrobiti svojih bližnjih, zajednice ili cijelog društva.

Promicanjem volonterstva i njegovih vrijednosti, edukacijom te omogućavanjem volonterskog rada svim ljudima doprinosi se rješavanju problema, zadovoljavanju potreba i razvoju pojedinaca/ki, grupi, zajednica i društva.

 

Za više detalja, slobodno nas kontaktirajte putem našem kontakt obrasca

    “Sjetite se da najsretniji ljudi nisu oni koji dobivaju više, već oni koji daju više.” – H. Jackson Brown Jr.