“UKLJUČIVANJEM DO BOLJE INTEGRACIJE”

O projektu:

Opći cilj programa je razvoj izvaninstitucijskih usluga, povećanje kvalitete usluga i širenje na područja na kojima iste nisu dostupne, kroz poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina i smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva

Specifični ciljevi programa su:

  1. Podići razinu kvalitete izvaninstitucijskih  usluga razvojem alternativnih oblika skrbi u zajednici  i kroz međusektorsku suradnju s jedinicama lokalne samouprave na području dvije općine na kojima se program provodi i to u područjima u kojima je ta usluga nerazvijena.
  1. Omogućiti socijalizaciju osoba treće životne dobi u adekvatno opremljenom i organiziranom prostoru, smanjiti osjećaj izoliranosti, a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika u život zajednice.
  2. Razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, jedinica područne i lokalne samouprave, ustanova socijalne skrbi, udruga, i različitih sustava radi uspješnijeg rješavanja potreba korisnika na području Vukovarsko-srijemske županije, te definiranja prioriteta za daljnji razvoj usluga

Vrijeme provedbe:

Projekt traje 36 mjeseci od 1.6.2020. godine do 31.5.2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 150.000,00kn

Donator: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Partneri: Centar za socijalnu skrb Vukovar, Općina Stari Jankovci, Općina Trpinja

“PRAVNA POMOĆ-STVARANJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI KROZ OSIGURANJE REGIONALNE UJEDNAČENOSTI”

O projektu:

Projekt je osmišljen sa svrhom pružanja usluge primarne pravne pomoći osjetljivim društvenim skupinama (ženama žrtvama obiteljskog nasilja, starijim i nemoćnim osobama, pripadnicima nacionalnih manjina i drugim osobama u potrebi u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.)

Vrijeme provedbe:

Projekt traje 6 mjeseci od 10.6.2020. godine do 31.12.2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 95.000,00kn

Donator: Ministarstvo pravosuđa

Partneri: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

“EKO START”

O projektu:

Udruzi žena Vukovar odobren je projekt u trajanju 18 mjeseci koji namijenjen je povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada (dugotrajno nezaposleni, mladi i žene).


Poticanjem razvoja vlastitih poslovnih ideja i stručnog poslovnog savjetovanja, ekonomskog osnaživanja socijalno ugroženih skupina otvaraju se mogućnosti za nova radna mjesta. Na području Vukovarsko-srijemske županije je to nedovoljno korišten oblik zapošljavanja, a posebice među populacijom nezaposlenih i neaktivnih osoba. Projektom EKO START želimo stvoriti temelje za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja kroz sveobuhvatan sustav prijenosa znanja i pružanja temeljne podrške nezaposlenima (osposobljavanje, radionice, poslovno savjetovanje, te izradu poslovnih planova, kao i prakticiranje naučenog na edukacijskom nasadu Grada Vukovara).

Cilj projekta:

Cilj projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti i samozapošljivosti ranjivih skupina kroz provedbu inovativnih programa u poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije.

Vrijeme provedbe:

Projekt traje 18 mjeseci od 26.03.2019. godine do 26.09.2020. godine

Ukupna vrijednost projekta: 915.593,59 HRK

Donator: Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu
PT1: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
PT2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Partneri: Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih, Grad Vukovar, Poduzetničko razvojni Centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. za pružanje usluga i Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Vukovar

“ZAŽELI ZA VUKOVAR”

O projektu:

Udruga žena Vukovar će provoditi projekt na području grada Vukovara i gradskih četvrti sa svrhom socijalnog uključivanja i zapošljavanja. Kroz zapošljavanje i edukaciju ćemo djelovati na osnaživanje pripadnica ciljane skupine, žena u nepovoljnom društvenom položaju. Provedbom projekta osiguravaju se uvjeti za povećanje zapošljivosti žena pripadnica ciljane skupine njihovim uključivanjem u programe za obrazovanje i osposobljavanje odraslih osoba. Pružanjem usluge pomoći u kući povećat će se socijalna uključenost krajnjih korisnika-starijih i nemoćnih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, što će trajno utjecati na povećanje pozitivnog osjećaja brige i skrbi društva o ovim ranjivim skupinama te povećanje njihovog osjećaja vrijednosti i odgađanja njihovog odlaska u domove za starije i nemoćne osobe.

Vrijeme provedbe: 05.11.2018.-05.05.2021.
Donator: Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu
Visina potpore: 1.657.930,56 HRK
PT1: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
PT2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Cilj projekta:
Osnaživanje pripadnica ciljane skupine, žena u nepovoljnom društvenom položaju, kroz zapošljavanje i edukaciju te poboljšanje kvalitete života i smanjenje isključenosti starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Aktivnosti:
Kroz projekt će biti zaposleno 10 žena koje će pružiti uslugu potpore (pomoći u kući) za 40 krajnjih korisnika (1 zaposlena žena 4 korisnika), te će 10 žena proći programe za osposobljavanje i steći viši stupanj obrazovanja.

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Vukovar i Centar za socijalnu skrb Vukovar

“NOVA ZNANJA – NOVE PRILIKE”

O projektu:

Udruzi žena Vukovar odobren je projekt u trajanju 18 mjeseci koji je usmjeren ka poticanju ravnopravnijeg položaja marginaliziranih skupina (dugotrajno nezaposlenih) na tržištu rada, pruža veću mogućnost zapošljavanja, razvoj socijalnih vještina te bolju socijalnu uključenost u život zajednice a istovremeno kroz ciljane edukacije jača kapacitet stručnjaka koji rade sa dugotrajno nezaposlenima.

„Nova znanja-nove prilike“ je projekt koji će se provoditi u 4 županije s ciljem da doprinese povećanju zapošljivosti marginaliziranih skupina (dugotrajno nezaposlenih mladih osoba) provedbom ciljanih edukacija i time ih potakne na ostanak u Republici Hrvatskoj s mogućnošću zapošljavana u okviru rada udruga nositelja projekta te partnera.

Cilj projekta:
Cilj projekta je osigurati bolju socijalnu uključenost i zapošljivost dugotrajno nezaposlenih osoba provedbom ciljanih edukacija a istovremeno jačati kapacitet stručnjaka koji rade sa dugotrajno nezaposlenima. Provedbom projekta osigurati će se izravan pristup ciljanih skupina dugotrajno nezaposlenih, da primjene stečena znanja u izradi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova, unaprijediti njihove socijalne vještine, te osigurati njihov ravnopravniji pristup i položaj na tržištu rada.

Vrijeme provedbe:
Projekt traje 18 mjeseci od 18.10.2019. do 18.04.2021. godine
Ukupna vrijednost projekta: 833.317,89 HRK

Donator: Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu

PT1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
PT2: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Partneri: Mirovna grupa Oaza Beli Manastir, Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin i S.O.S.-savjetovanje, osnaživanje, suradnja

“SUPERSENIORI”

Opći cilj projekta je uključivanje osoba starije životne dobi u život zajednice kroz izvaninstitucionalnu organizaciju svakodnevnih aktivnosti koje su prilagođene njihovim potrebama i interesima.

 

Vrijeme provedbe: prosinac 2019. – rujan 2020. godine

Ukupna vrijednost projekta: 80.000,00 HRK

Donator: Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Specifični ciljevi projekta su:
1. Omogućiti socijalizaciju te primjereno zadovoljiti potrebe starijih osoba organiziranjem njihovih dnevnih aktivnosti u adekvatno opremljenom prostoru -smanjiti osjećaj izoliranosti. a povećati osjećaj svrsishodnosti, sigurnosti i uključenosti korisnika kroz uključivanje u organizirane aktivnosti koje pružaju različite vidove pomoći i skrbi (usvajanja znanja i vještina, skrbi o zdravlju, kreativni rad te razmjenu informacija i druženje).
2. Poticanje starijih osoba na pružanje međusobne potpore, te mogućnost samoorganizacijeza pružanje potpore drugim članovima zajednice.
3. Širenje novih oblika skrbi za starije osobe i povećanje njihove kvalitete.

Radi ostvarivanja svojih strateških ciljeva Udruga se oslanja na potpore, donacije, dobrovoljni rad svojih članova i volontera. Ukoliko želite donirati kliknite na gumb.