Dejana Jasenovčanin

asistentica za projekte i administraciju

Tatjana Zuber

voditeljica financija

Jelena Janković

administrativna asistentica

Mirjana Mizdrak Mišanović

koordinatorica Udruge žena Vukovar