1. Prevencija i suzbijanje nasilja nad ženama

Cilj: Unaprijediti i razviti postojeće modele u pružanju pomoći u i institucionalnom vaninstitucionalnom radu na suzbijanju nasilja nad ženama u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

2. Rad s mladima (prevencija nasilja među mladima, rad s mladima s poremećajima u ponašanju, prevencija ovisnosti, prevencija maloljetničke trudnoće)

Cilj: promocija multikulturalnosti i tolerancije mladih u školama i lokalnoj zajednici te poticanje volonterstva.

3. Rad s osobama treće dobi (poboljšavati kvalitetu življenja starijih razvojem različitih modela skrbi, poticanjem aktivnog starenja, bolje povezanosti i solidarnosti među generacijama i volonterstva)

Cilj: Poboljšanje kvalitete življenja osoba treće dobi kroz razvijanje modela pružanja vaninstitucionalne potpore i osmišljavanje slobodnog vremena osoba treće dobi.

4. Poticanje lokalnog zapošljavanja žena

Cilj: Povećati pristup žena na tržište rada kroz stručno osposobljavanje , razvoj osobnih i socijalnih
vještina , samopouzdanja i samopoštovanja i razvijanje modela socijalnog poduzetništva.