Edukacije - Seniori

Jučer, 23.7.2020. godine, u Udruzi žena Vukovar održali smo drugo predavanje o zaštiti imovine osoba starije životne dobi. Tema predavanja je bila “Žrtve kaznenih djela protiv imovine” u okviru koje je voditeljica Referentnog centra Vukovar, Melita Bošnjak, pojasnila kaznena djela protiv vlasništva i kaznena djela protiv imovinskih prava, prava žrtvi kaznenih djela protiv imovine te kome prijaviti kazneno djelo i gdje se informirati o pravima. Nakon održanog predavanja sudionici su mogli postavljati pitanja vezana uz navedenu temu.

Projekt: “Superseniori”
Partner na projektu: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
Financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku