Prva komunikacijska vještina: Aktivno slušanje

Slušanje je jedna od važnijih aspekata komunikacije. Uspješno slušanje nije samo razumijevanje izrečenih ili napisanih informacija, nego i razumijevanje kako se govornik osjeća tijekom komunikacije.   Kako aktivno slušati? Odlučite da želite slušati Gledajte sugovornika u oči Uključite neke neverbalne znakove Postavljajte pitanja Parafrazirajte (Ako sam Vas dobro razumio/razumjela, Vi govorite… ili Znači li to…