Poziv za prijavu starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u projektu “Nove mogućnosti-bolja socijalna uključenost starijih osoba” za uslugu besplatnog prijevoza

Udruga žena Vukovar poziva osobe starije od 65 godina i osobe u nepovoljnom položaju sa područja grada Vukovara i općine Borovo da se prijave za uslugu prijevoza do socijalnih, zdravstvenih i drugih ustanova i na aktivnosti projekta „Nove mogućnosti-bolja socijalna uključenost starijih osoba“ koji financira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa…