Održana četvrta radionica Prezentacijsko – komunikacijsko – motivacijskih vještina u Udruzi žena Vukovar

Dana 13. travnja 2021. godine u Udruzi žena Vukovar održana je četvrta, ujedno i poslijednja  radionica Prezentacijsko – komunikacijsko – motivacijskih vještina u okviru projekta „Nova znanja – nove prilike“ (kodni broj: UP.02.1.1.06.0082)  na kojoj je sudjelovalo 5 sudionika. Radionica je, kao i prethodnih puta, obuhvaćala sljedeće teme: socijalne vještine i kako ih koristimo, vrste…