Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto – Voditelj/ica Kluba osoba treće dobi

PROJEKT „Nove mogućnosti – bolja socijalna uključenost starijih osoba“ IZ POZIVA „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“ KODNI BROJ PROJEKTA UP.02.2.2.06.0219 Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA 910-01/18-06/5, UR.BROJ 519-05-2-2-2/5-20-56, od 23. lipnja 2020. godine i sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte…

Faktori rizika koji doprinose zlostavljanju starijih osoba

Izvor fotografije: www.shutterstock.com   Od presudne je važnosti pravovremeno prepoznavanje problema nasilja nad starijim osobama kako bi se doprinijelo smanjenju broja slučajeva nasilja. Postoji niz različitih faktora rizika koji doprinose zlostavljanju starijih osoba, a oni mogu biti: Individualni, vezani za žrtvu: starije osobe s psihičkim ili fizičkim oštećenjem pod povećanim su rizikom, za razliku od…