Javni poziv volonterima za uključivanje na edukaciju i u volonterske programe rada sa starijim osobama

Javni poziv volonterima za uključivanje na edukaciju i u volonterske programe rada sa starijim osobama Naziv volonterskog programa: „Zdravlje i tjelesna aktivnost“ Udruga žena Vukovar je od 3.11.2020. godine započela s provedbom projekta Nove mogućnosti – bolja socijalna uključenost starijih osoba iz poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1. Nakon priprema i…