Provedena dvodnevna edukacija “Menadžment volontera i komunikacija u radu sa starijim osobama”

Dana 18. i 19. listopada 2021. godine smo proveli dvodnevnu edukaciju “Menadžment volontera i komunikacija u radu sa starijim osobama” u sklopu projekta “Nove mogućnosti – bolja socijalna uključenost starijih osoba” koji je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a kojeg provodimo u partnerstvu…