U Klubovima osoba treće dobi održana predavanja o sigurnosti i o pravima osoba treće životne dobi

Dana 19.10.2021. godine u podružnici Kluba osoba treće dobi u općini Borovo policijska službenica za prevenciju Mirna Marić održala je predavanje o prevenciji krivičnih djela na štetu osoba starije životne dobi, a navela je neke mjere samozaštite i primjere prijevara iz prakse. U cilju spriječavanja prijevara, policijska službenica je prisutnima savjetovala da ako se osoba…