Održan sastanak radnog tima na projektu Besplatna pravna pomoć – stvaranje jednakih mogućnosti

Dana 22.12.2021. održali smo drugi, ujedno i posljednji sastanak na projektu “Besplatna pravna pomoć-stvaranje jednakih mogućnosti” kojem je,  uz voditeljucu projekta Mirjanu Mizdrak Mišanović i asistenticu Jelenu Janković , nazočila predstavnica partnerske organizacije Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Melita Bošnjak te pravnica koja je angažirana za pružanje besplatne pravne pomoći na projektu Jelica Balog.…