Provedena dvodnevna edukacija “Komunikacija sa starijim osobama i Standardi kvalitete socijalnih usluga”

Dana 14. i 15. veljače 2022. godine u Donjoj Stubici proveli smo dvodnevnu edukaciju “Komunikacija sa starijim osobama i Standardi kvalitete socijalnih usluga” u sklopu projekta “Nove mogućnosti – bolja socijalna uključenost starijih osoba” koji je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a kojeg…