Studijsko putovanje-posjeta Udruzi žena Vukovar i posjet Općini Borovo i Gradu Vukovaru kao primjer dobre prakse pružatelja socijalnih usluga

Dana 26. i 27. svibnja 2022. godine Udruga žena Vukovar organizirala je studijski posjet za predstavnike općina, policijske službenike iz odjela za prevenciju, predstavnike domova za starije i nemoćne osobe i udruga koje rade sa starijim i nemoćnim osobama sa područja Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije.                …