ZA(VRT)IMO ZA INKLUZIJU ZAJEDNO!

Za(VRT)imo za inkluziju zajedno! bavi se socijalnom isključenošću djece s teškoćama u razvoju, njihovih roditelja i osoba s invaliditetom iz aktivnosti u društvenim vrtovima i društveno-političkog života u Puli i Vukovaru. Nositelj projekta: Udruga Zelena Istra Partneri: • Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre • Udruga žena Vukovar • Udruga roditelja djece s poteškoćama u…