Prava žrtava nasilja

Prava žrtava nasilja u obitelji propisana su Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji. Sva tijela koja postupaju povodom nasilja u obitelji dužna su postupati posebno obzirno prema žrtvi nasilja u obitelji te pri poduzimanju radnji na primjeren način skrbiti se o pravima žrtve. Osobe koje uživaju posebnu zaštitu temeljem navedenog Zakona su osobe sa…